Eerste Amsterdamse
 

Dusartstraat 20 -I Amsterdam

Nog geen foto van dit object beschikbaar
Online bieden op dit object

Vrijwillige verkoop van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping. Het betreft eigen grond. De woning is gelegen in een leuke woonstraat nabij de Ceintuurbaan in De Pijp in Amsterdam stadsdeel Zuid. De woning is verhuurd voor euro 380,21 per maand en zal in verhuurde staat worden opgeleverd.

bezichtigingsmogelijkheden:
Indien mogelijk iedere dinsdag en donderdag alsmede de veilingdag zelf van 14.00 - 16.00 uur.

combinatie:
De onroerende zaak wordt eerst afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna met het object Dusartstraat 20-II te Amsterdam in slag gelegd.

Vrijwillige verkoop van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping. Het betreft eigen grond. De woning is gelegen in een leuke woonstraat nabij de Ceintuurbaan in De Pijp in Amsterdam stadsdeel Zuid. De woning is verhuurd voor euro 380,21 per maand en zal in verhuurde staat worden opgeleverd.

bezichtigingsmogelijkheden:
Indien mogelijk iedere dinsdag en donderdag alsmede de veilingdag zelf van 14.00 - 16.00 uur. 

kadastrale gegevens:
Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie R, complexaanduiding 7051-A-3, uitmakende het onverdeeld 1/5e aandeel in de gemeenschap.

gebruik/oplevering:
De woning is verhuurd en zal in verhuurde staat worden geleverd. Er lopen geen huurcommissiezaken en geen rechtsgedingen m.b.t. het object.

energie (EPA):
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij thans nog niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen. Volgens BAG meet de woning 44 m2. Dit metrage wordt niet gegarandeerd.

garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 10-11-2016 rusten er geen aanschrijvingen op het object.

publiekrechtelijke beperkingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 10-11-2016 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen.

milieu:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hem niet bekend is dat het object in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijk) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Hem is voorts niet bekend dat zich in het object (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden. Het is hem ook niet bekend dat zich in het object asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE:
VvE Dusartstraat 20 Amsterdam, Sniep 99, 1112 AJ Diemen, 020-6700175, info@rockbeheer.nl
De servicekosten aan de VvE bedragen euro 59,96 per maand inclusief watergeld.

overige bepalingen:
Het gebouw is gesplitst in appartementsrechten op 12 juni 2001 verleden voor oud notaris mr A.C.B. Kesting; de splitsing is gewijzigd op 20 juli 2006 bij notaris mr C. van de Griend.

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

combinatie:
De onroerende zaak wordt eerst afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna met het object Dusartstraat 20-II te Amsterdam in slag gelegd.

Klik hier voor de bag info.
Klik hier voor de splitsingsacte.

MAKELAAR

Directiemakelaar: Els Eijkelboom (Hoofdstad Makelaars, 020-6715150, Els@Hoofdstadmakelaars.Nl)

NOTARIS

Mr D. Kasper (Kasper Notariaat, 020-7059546, cneef@kaspernotariaat.nl)

PLOK

€ 2.200 exclusief BTW t.l.v. verkoper

VEILINGDATUM

19 December 2016
De Rode Hoed Amsterdam


Powered by Xperience Internet Solutions applicatie ontwikkeling