Eerste Amsterdamse
 

Schelluinenstraat 36 Amsterdam

Foto Schelluinenstraat 36  Amsterdam
79schelluinenbas1.jpg huizenveiling
79schelluinenbas2.jpg executieveiling en vrijwillige veiling
79schelluinenbas3.jpg
79schelluinen36ingang.jpg
79schelluinnen36zij.jpg
219schelluinenstraatbas.jpg
219schelvoor.jpg
219schelzijj.jpg
Online bieden op dit object

EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 BW; juncto 3:254 BW APPARTEMENTSRECHT, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de WONING met BALKON gelegen op de eerste verdieping, alsmede het resp. 1/21e en het 1/7e onverdeeld aandeel van de bijbehorende FIETSENBERGING en BERGING gelegen op de begane grond. ERFPACHT: AB2000; canon afgekocht t/m 30-09-2051. Het geheel is in gebruik bij de eigenaar, die op grond van de hypotheekvoorwaarden verplicht is het geheel bij levering ontruimd op te leveren, dan wel zonder toestemming van de bank verhuurd. De hypotheekhouder heeft een beroep gedaan op het huurbeding ex art. 3:264 BW en heeft reeds verlof gekregen van de voorzieningenrechter hiervoor. Het registergoed dient conform de hypotheekvoorwaarden GEHEEL ONTRUIMD te worden opgeleverd, bij gebreke waarvan de koper (zo nodig) zelf, voor eigen rekening en risico, de ontruiming dient te bewerkstelligen.

MAKELAAR

F.J. Van Der Sluijs (Draijer Makelaardij & Vastgoedbeheer, Tel. 020-6237879)

NOTARIS

Mr D.H.W. MELGERS (notariskantoor Spier & Hazenberg)

PLOK

€ 700,-- INCL. BTW tlv VERKOPER

VEILINGDATUM

21 September 2015
De Rode Hoed Amsterdam


Powered by Xperience Internet Solutions applicatie ontwikkeling